Maszt niezgody

  • 11.05.2017, 18:06 (aktualizacja 11.05.2017 19:05)
  • Admin admin
Maszt niezgody
350 mieszkańców Świerży Górnych przeciw decyzji burmistrza Śmietanki!

   Protest dotyczy zgody na budowę stacji telefonii komórkowej w Świerżach Górnych, jaką wydał burmistrz we wrześniu 2016 roku. Zrobił to bez konsultacji z mieszkańcami i bez oceny oddziaływania inwestycji na zdrowie ludzi. Kiedy w marcu 2017 roku fakt ten dotarł do mieszkańców postanowili zaprotestować. Teraz oczekują, że władze gminy zaczną z nimi rozmawiać i uwzględnią ich potrzeby. Wszakże to istota i sens lokalnego samorządu.

Burmistrz wie lepiej

O tym, że zgoda na budowę stacji telefonii komórkowej została wydana, mieszkańcy Świerży Górnych dowiedzieli się 29 marca 2017 roku. I to nie od burmistrza Tomasza Śmietanki, który taką zgodę wydał we wrześniu 2016 roku, lecz niejako przy okazji. Kiedy ze starostwa powiatowego przysłano im zawiadomienie, że wszczęto postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej zlokalizowanej (decyzją kozienickiego burmistrza) w Świerżach Górnych. Dopiero wtedy dotarła do nich wieść, że pod ich nosem planowana jest inwestycja, która może mieć wpływ na ich życie. Wcześniej nikt nie pytał mieszkańców o zdanie, zgodnie z zasadą, że … burmistrz Śmietanka wie lepiej.

Z tym, że ta reguła nie ma nic wspólnego z lokalnym samorządem, o przepisach prawa nie wspominając. Innymi słowy, mieszkańcy Świerży Górnych mieli prawo wiedzieć, że na wniosek inwestora jest prowadzone postępowanie o wydanie zgody na lokalizację w ich miejscowości stacji telefonii komórkowej. Więcej nawet. Powinni mieć też możliwość udziału  w tym postępowaniu na prawach strony. Tylko wtedy mogliby przedstawiać swoje racje i skutecznie bronić swojego interesu prawnego.

Aby tak się jednak stało, burmistrz powinien zorganizować z mieszkańcami Świerży Górnych konsultacje i poinformować o toczącym się postępowaniu. Kiedy? Tuż po wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji budowy stacji, które toczyło się od lipca do września 2016 roku. Tego jednak burmistrz Śmietanka nie zrobił i wydał zgodę na lokalizację inwestycji bez zapoznawania się z opinią mieszkańców.

W tej sytuacji mieszkańcom nie pozostało nic innego, jak tylko skorzystać ze wszystkich możliwości prawnych wyartykułowania swoich racji.

 

Mieszkańcy skarżą burmistrza

W dniach 3 i 4 kwietnia 2017 roku mieszkańcy Świerży Górnych złożyli u burmistrza i w starostwie powiatowym w Kozienicach pismo, w którym wyrazili sprzeciw i protest przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej w ich miejscowości. Dnia 20 kwietnia 2017 roku mieszkańcy skierowali do burmistrza wniosek o wznowienie postępowania w sprawie lokalizacji stacji telefonii komórkowej w Świerżach Górnych. Dzień później wystosowali pismo do starosty kozienickiego o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę takiej stacji. 

I co? I nic! Burmistrz postępowania nie wznowił, a starosta wydał pozwolenie na budowę opierając się na decyzji lokalizacyjnej burmistrza z września 2016 roku.

Mimo tego, mieszkańcy postanowili działać dalej. W dniu 24 kwietnia 2017 roku wysłali do wojewody mazowieckiego „wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej wydanej przez Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji budowy stacji telefonii komórkowej w Świerżach Górnych”. Jednocześnie skierowali do wojewody odwołanie od decyzji starosty kozienickiego umożliwiającej budowę stacji. Złożyli też do Rady Miejskiej w Kozienicach skargę na działania burmistrza Śmietanki, zarzucając mu „nienależyte wykonywanie zadań” i „naruszenie obowiązujących przepisów prawa”. A ponadto, „złamanie zasady uwzględniania z urzędu słusznego interesu obywateli” i „niezapewnienie (wszystkim) stronom czynnego udziału na każdym etapie postępowania” oraz „brak oceny oddziaływania stacji telefonii komórkowej na zdrowie ludzi”.  

 

Alternatywna lokalizacja

 

W całej sprawie nie chodzi jednak wyłącznie o kwestie natury prawnej. W pierwszej kolejności idzie o znalezienie kompromisu między interesem mieszkańców Świerży Górnych i potrzebą dostępu do sieci telefonii komórkowej. I taki kompromis w omawianej sprawie był na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko, aby budowa stacji bazowej telefonii komórkowej została zlokalizowana w innym miejscu. Nie w sąsiedztwie domów i mieszkań, lecz nieco dalej.

Czy szansa na takie rozwiązanie problemu była na etapie postępowania w sprawie lokalizacji budowy stacji? Podobno tak. Inwestor szukał bowiem takiego miejsca, które będzie dogodne pod względem technologicznym i zarazem akceptowalne społecznie. Dlaczego burmistrz Kozienic nie zaproponował lokalizacji spełniającej te oczekiwania? Dlaczego nie szukał kompromisu, tak potrzebnego w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego (jakimi są również stacje bazowe telefonii komórkowej)? A to już powinien wyjaśnić mieszkańcom Świerży Górnych i gminy oraz radnym osobiście Tomasz Śmietanka.

Najlepiej na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady, która jak najszybciej powinna przystąpić do rozpatrywania skargi mieszkańców na działalność burmistrza, zgodnie z jej ustawowymi i statutowymi obowiązkami.

 

Martin Bożek

 

 

Dla wyjaśnienia tego, dlaczego burmistrz Tomasz Śmietanka nie szukał kompromisu w sprawie lokalizacji budowy stacji telefonii komórkowej w Świerżach Górnych, istotne są odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy inwestor proponował burmistrzowi zlokalizowanie stacji telefonii komórkowej na nieruchomości należącej do Gminy Kozienice i położonej w Świerżach Górnych lub okolicy?
  2. Czy inwestor proponował z tego tytułu czynsz dzierżawny (w jakiej wysokości), który wpływałby do kasy gminy?
  3. Czy burmistrz ustalał z przedstawicielami sołectwa Świerże Górne lub radnymi, że najlepszą lokalizacją dla stacji telefonii komórkowej będzie działka należące do rodziny byłego radnego Rady Miejskiej w Kozienicach?
  4. Czy przedstawiciele sołectwa Świerże Górne lub radni, działając w porozumieniu z burmistrzem Kozienic, szukali w imieniu inwestora nieruchomości, na której zostanie zlokalizowana stacja telefonii komórkowej?
  5. Czy za pomoc w znalezieniu takiej nieruchomości przedstawiciele sołectwa Świerże Górne lub funkcjonariusze publiczni Gminy Kozienice, w tym radni, otrzymali od inwestora wynagrodzenie lub korzyść majątkową?

 

 

Admin admin
Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

 

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Anna
Anna 6.07.2017, 19:54
Bez względu na którą kolejek kadencję,należy do końca pozostać człowiekiem.Tym bardziej że to dzięki nam jest na tą odpowiedzialnym stanowisku i bierze tak ciężkie pieniądze.
Anna
Anna 6.07.2017, 16:21
Mamy najlepszy przykład na wszelkiej machlojki jakie wyprawia burmistrz.
Miejcie to i inne przykłady na uwadze przy następnych wyborach na burmistrza.
Anka
Anka 12.05.2017, 16:32
Przecież Burmistrzunio bendzie się bronił że ogłoszenie zamieszczone było BIPie ! A kto się nie zapoznał to jego wina ! Zamieszczając info w BIPIe urzędasy podległe Panu robią to cfano ! Przykłady:
------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE GS.6733.8.2017
Dodano: 09.05.2017 | Administrator BIP
--------------------------------------------

OBWIESZCZENIE GS.6733.6.2017
Dodano: 09.05.2017 | Administrator BIP
----------------------------------------------------------------
I co z powyższego się mieszkańcu dowiesz ? .... ! czyli nic !
-----------------------------------------------------------------------------------
Ale jak się chce to niektóre pojawiają się z zajawką :
------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE GS.6733.2.2017.ST
Dodano: 10.05.2017 | Administrator BIP
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego oraz niskiego napięcia, napowietrznej i kablowej w miejscowości Wójtostwo.
----------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE GS.6845.25.2017
Dodano: 10.05.2017 | Administrator BIP
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
-----==============================================
Czy tak trudno ujednolicić sposób zamieszczania informacji !!!!!
Michał
Michał 12.05.2017, 10:57
bURMISTRZ ŚMIETANKA JEST OSTATNIĄ KADENCJĘ WIĘC PODPISZE WSZYSTKO CO SIĘ ZŁOTEM ŚWIECI.
Jacek
Jacek 15.05.2017, 14:40
nie będzie kandydował ? To jest niemożliwe !!!!!!!!!!!!!!!!

Pozostałe