Polityka prywatności

Administratorem danych jest Grupa Tipmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583772, NIP: 9462653563, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 876 000,00 ZŁ, zwana dalej Tipmedia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z realizacją usług przez okres świadczenia usług powiększony o okres przedawnienia roszczeń. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Tipmedia oraz dostawcy usług hostingu i księgowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego