Przypominamy o sesjach!

  • 30.12.2019, 11:12 (aktualizacja 30.12.2019, 11:22)
  • Albert Kopański
Przypominamy o sesjach!
Wczesnym popołudniem odbędą się dziś zarówno XVI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach (o godz. 13:00) jak i XVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego (o godz. 14:00).

Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, o godz. 14.00:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2020 rok.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020-2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
• o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032,
• o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2020 – 2032,
f) podjęcie uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Sprawy różne i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

 

***

 

Porządek XVI Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach, która odbędzie się 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020 w tym:

3.1  Informacja Burmistrza Gminy Kozienice o założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020– 2030 oraz Budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok.

3.2  Przedstawienie opinii RIO:

  • o przedłożonym przez Burmistrza Gminy w Kozienicach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030,
  • o przedłożonym przez Burmistrza Gminy w Kozienice projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

3.3  Opinie Komisji stałych Rady;

3.4  Dyskusja;

3.5  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030;

3.6  Podjęcie Uchwały Budżetowej dla Gminy Kozienice na rok 2020,

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu;

4.2  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019;

4.3  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozienice na lata 2020 – 2022;

4.4  przystąpienia Gminy Kozienice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

4.5  przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Kozienice, na lata 2020-2021”;

4.6  utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach;

4.7  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

4.8  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą dotyczącego ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii uczniów z Gminy Kozienice w pozaszkolnym Punkcie katechetycznym Kościoła Chwały w Warszawie;

4.9  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach;

4.10  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach;

4.11  przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata

2020-2035”;

4.12   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kozienice na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości;

4.13   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej;

4.14  dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków;

4.15  rozpatrzenia petycji w sprawie podwyższenia kwoty dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku;

4.16  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

 

Uchwały, które będą procedowane, dostępne są TUTAJ

 

Albert Kopański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe