Czym są ubezpieczenia majątkowe?

  • 27.10.2021, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Czym są ubezpieczenia majątkowe?
Ochrona finansów i majątku to podstawa odpowiedzialnego, dorosłego życia. Nie chodzi tu jedynie o racjonalne rozporządzanie i gromadzenie zasobów, ale realistyczne podejście do ryzyka utraty majątku. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że nieszczęścia mogą się wydarzyć, to najlepszym krokiem, aby się uchronić przed ich finansowymi skutkami, jest ubezpieczenie majątkowe. 

 

Czego mogą dotyczyć ubezpieczenia majątkowe?

Definicja tego typu produktów ubezpieczeniowych mówi, że jest to umowa pomiędzy właścicielem mienia (może nim być osoba fizyczna lub prawna) a towarzystwem ubezpieczeniowym, która dotyczy odpowiedzialności finansowej za szkody na wspomnianym mieniu. Przedmiotem takiej umowy może być każdy przedmiot, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Istotnym elementem umowy ubezpieczeniowej jest również jej zakres, którym jest lista ryzyk. Jeśli doznamy szkody na mieniu z powodu, który znajduje się w zakresie ubezpieczenia, to mamy prawo do uzyskania odszkodowania. Ubezpieczenia majątkowe najczęściej dotyczą:

  1. Nieruchomości. Polisa może obejmować dom, mieszkanie, garaż, elementy małej architektury, ale także tak zwane mienie ruchome, czyli wyposażenie domu (meble, sprzęt RTV, AGD, elektronikę)  oraz cenne przedmioty (biżuteria, gotówka, dzieła sztuki itp.). 
  2. Odpowiedzialności cywilnej. OC w tym kontekście oznacza, że zakład ubezpieczeniowy będzie brał odpowiedzialność finansową za szkody, które wyrządzimy osobom trzecim. 
  3. Wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie majątkowe tego typu dotyczy np. wycieczki zagranicznej, ale może również obejmować bagaż czy sprzęt sportowy.
  4. Budynków rolniczych i odpowiedzialności cywilnej rolnika. Zgodnie z prawem każda osoba, która jest właścicielem gospodarstwa powyżej 1 ha, musi wykupić odpowiednie ubezpieczenie. 
  5. Ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak OC czy AC oraz Assistance. 

 

Z polis majątkowych korzystać mogą nie tylko osoby prywatne, ale również instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, związki wyznaniowe i inne podmioty, które mają osobowość prawną. Bez względu na rodzaj ubezpieczenia, jednym z kluczowych jej punktów jest suma ubezpieczenia. Jest to maksymalny pułap odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych wypadkach jest ono określone prawnie z góry (np. w ramach OC i pojazdów mechanicznych), w innych ubezpieczony wyznacza ją zgodnie z ofertą firmy, z którą zawiera umowę. Niejednokrotnie również suma ubezpieczenia jest zgodna z wartością mienia, które obejmie polisa, co ma miejsce podczas ubezpieczenia nieruchomości. 

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Rynek ubezpieczeń w Polsce jest ogromy. Świadczy o tym fakt, iż ubezpieczenia majątkowe oferuje co najmniej kilkadziesiąt podmiotów. Z tego względu wybór dobrej propozycji może być trudny. Z pomocą przychodzą jednak usługi multiagencji. W Eurofinance na Ursynowie https://eurofinance.info.pl/ubezpieczenie-majatkowe-warszawa-ursynow/?utm_campaign=seo pomagamy naszym klientom w ramach polis majątkowych. Dzięki naszemu wsparciu i doradztwu każda osoba, która szuka najlepszej oferty, otrzyma ją w ciągu kilkunastu minut rozmowy. Bierzemy pod uwagę wszystkie wymagania i potrzeby, co sprawia, że ubezpieczenia skutecznie chronią finanse i majątek. 

 

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: