INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE

  • 03.01.2022, 13:00
  • Grupa Tipmedia
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE
Współczesne rolnictwo ukierunkowane jest na zwiększanie produktywności oraz minimalizowanie kosztów. Tak jak inne dziedziny gospodarki podlega ciągłym zmianom, a stosowane w nim narzędzia i metody stają się coraz bardziej zaawansowane i nowoczesne.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na zwiększenie wydajności rolnictwa, przy jednoczesnym działaniu w sposób, który nie obciąża nadmiernie klimatu i środowiska. Potrzeba zwiększonej dbałości o środowisko bez wątpienia stymuluje rozwój nowych technik i technologii w rolnictwie, w tym coraz częstsze wykorzystywanie rozwiązań z obszaru IT i wprowadzenie innych rozwiązań wspierających rolnictwo precyzyjne. Rosnąca liczba rolników zaczyna wdrażać technologie cyfrowe w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności.

Wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych wiąże się ściśle z rozwojem rolnictwa precyzyjnego. Pozwala ono na m.in. na odchodzenie od schematycznego i ujednoliconego stosowania nawozów i pestycydów na wszystkich polach, na rzecz wykorzystywania tylko minimalnej ilości danego środka jaka jest niezbędna w danych warunkach i na konkretnym obszarze. Takie działanie wpływa też na jakość produktów rolnych i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów oraz pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego przyczynia się także do poprawy efektywności wykorzystania środków produkcji, zwiększenia wydajności pracy ludzi i maszyn oraz usprawnienia zarządzania w gospodarstwie. Pozwala w znacznym stopniu na redukcję kosztów produkcji, jednocześnie zapewniając optymalizację jakości płodów rolnych.

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie nowych technologii w rolnictwie są instrumenty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg działań, które przyczynią się do unowocześnienia tej gałęzi gospodarki.

Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu to interwencja, której celem jest wdrażanie nowych modeli biznesu i organizacji rynku na obszarach wiejskich, poprzez wsparcie inwestycyjne podmiotów świadczących usługi rolnicze dotyczące ochrony środowiska, z wykorzystaniem technologii rolnictwa precyzyjnego.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje wykorzystujące technologie cyfrowe dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, zrównoważonego zarządzania wodą czy zarządzania stadem zwierząt oraz inwestycje dotyczące wspierania procesów podejmowania decyzji w gospodarstwie. Dofinansowanie może dotyczyć uruchomienia innowacyjnych usług lub zmiany technologii usług oferowanych dotychczas. Skierowane będzie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach świadczenia usług rolniczych dotyczących ochrony środowiska i klimatu jako mikro- lub małe- przedsiębiorstwa.

 

Wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych rozwiązań w swojej działalności przez rolników, możliwe będzie również w ramach interwencji Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność.

Przykłady konkretnych rozwiązań, opartych na nowych technologiach stosowanych w rolnictwie, można zobaczyć w filmie, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=eq9mt8U7i6E

 

 

Źródła:

  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad 2021 r.,
  • fot. https://pixabay.com

 

Logo ue

 

 

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

 

 

Grupa Tipmedia
Zobacz także
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: