Odszkodowanie za wypadek w pracy - najważniejsze informacje

  • 29.08.2022, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Odszkodowanie za wypadek w pracy - najważniejsze informacje
Wypadek w pracy może spotkać każdego. Jednak istnieją pewne zawody, które są szczególnie narażone na tego typu zdarzenia np. górnictwo czy praca na budowie. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat tego typu zdarzeń.

Czym jest wypadek przy pracy? 

Wypadek w pracy to każde zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą, jest wywołane czynnikami zewnętrznymi i powoduje jakiś uraz lub nawet śmierć. Może do niego dojść zarówno w miejscu pracy jak i w innych miejscach, w których pracownik wykonywał swoje obowiązki. 

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje osobom poszkodowanym i można je uzyskać z takich źródeł jak:

  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, do którego odprowadzane są składki do ZUS - u,
  • kasa pracodawcy lub ubezpieczyciela, 
  • z grupowej lub indywidualnej polisy NNW. 

W przypadku świadczeń ZUS pracodawca zgłasza zdarzenie w następstwie, którego osobie poszkodowanej wypłacany jest zasiłek lub renta. Warto też zaznaczyć, że poszkodowanemu należy się także jednorazowa zapomoga za podniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Pracownik może liczyć nie tylko na odszkodowanie, ale także na zwrócenie całkowitych kosztów leczenia, rehabilitacji czy innych kosztów związanych np. z zakupem sprzętu medycznego. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie od pracodawcy?

Aby móc uzyskać stosowne odszkodowanie od pracodawcy trzeba pamiętać o spełnieniu kilku założeń. Przede wszystkim od wypadku nie może minąć mniej niż 3 lata. Zdarzenie jak najszybciej musi być zgłoszone pracodawcy, a osoba poszkodowana w skutek zdarzenia musi ponieść uszczerbek na zdrowiu. Warunkiem do uzyskania odszkodowania jest także to, że osoba poszkodowana nie może być równocześnie sprawcą wypadku.

Nie zależnie od tego jakie są przyczyny oraz skutki wypadku poszkodowanemu należy się rekompensata za poniesione szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać straty materialne oraz niematerialne nawet, gdy wypadek miał skutek śmiertelny (wtedy zadośćuczynienie będzie się należało rodzinie poszkodowanego).

Mówiąc o wypadku w pracy, warto też zaznaczyć, że odszkodowanie należy się niezależnie od tego jaka jest formą zatrudnienia, a także gdy pracodawca nie wykupił OC. 

W przypadku wypadku w miejscu pracy, który nastąpił nie z winy poszkodowanego pracownika można uzyskać odszkodowanie, które pozwoli pokryć koszty ewentualnej rehabilitacji czy zabiegów medycznych. Jego wysokość jest zależna od kilku czynników przede wszystkim od tego jak poważne są konsekwencje zdarzenia. 

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: