Ustawa antylichwiarska – co oznacza dla pożyczkobiorcy?

  • 12.03.2018, 11:00
Ustawa antylichwiarska – co oznacza dla pożyczkobiorcy?
11 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy antylichwiarskiej, która stanowi de facto kompilację zmian w zakresie dwóch aktów prawnych: Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa w nowej postaci w znacznym stopniu ogranicza swobodę firm pożyczkowych, co za tym idzie jej głównym zadaniem jest wyeliminowanie nadużyć i nieuczciwych praktyk ze strony nierzetelnych pożyczkodawców. Przepisy ustawy mają być buforem bezpieczeństwa dla konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych. Najbardziej istotne zmiany dotyczą ustalenia maksymalnych kosztów, jakie pożyczkobiorcy mogą ponieść w związku ze wsparciem finansowym.

Ograniczenia w zakresie kosztów pożyczki

Przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji, pożyczkodawcy mieli możliwość windowania kosztów chwilówek. Na całkowity koszt pożyczki składają się bowiem nie tylko kapitał i odsetki, ale także inne koszty okołopożyczkowe, takie jak prowizje, opłaty przygotowawcze, ubezpieczenia, koszty monitów i wezwań, inne dodatkowe opłaty. Ograniczenie dotyczy właśnie tych okołopożyczkowych kosztów. Obecnie bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, suma kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25% całkowitej wartości pożyczki oraz dodatkowo 30% jej wartości w skali roku. Przekroczenie tego progu jest niedopuszczalne. W przypadku pożyczek udzielanych na kilka lat pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć 100% całkowitego kapitału. Jeżeli pożyczkodawca przekroczy limit, konsument ma prawo zwrócić pożyczkę bez kosztów bądź wyłącznie wraz z kosztami mieszczącymi się w limicie. Ustawa antylichwiarska przeciwdziała również tzw. „rolowaniu” pożyczek. Polega ono na wstrzymaniu bądź przedłużeniu terminu płatności za dodatkową opłatą. Kiedyś pożyczkodawcy mieli możliwość wielokrotnego refinansowania chwilówek w przypadku, gdy klient nie był w stanie spełnić zobowiązania przed upływem określonego dnia. Rodziło to kuriozalne sytuacje, w których suma kosztów niejednokrotnie przekraczała wartość otrzymanej chwilówki. Obecnie takie praktyki są zabronione.

Bezpieczne chwilówki na każdą kieszeń

Nowelizacja Ustawy antylichwiarskiej w ogromnym stopniu zrewolucjonizowała polski sektor kredytowy. Oprócz wspomnianych zapisów ustawy, należy wskazać również ten mówiący o zwrocie kosztów, które konsument poniósł z góry, jeśli umowa pożyczki ostatecznie nie doszła do skutku bądź firma pożyczkowa nie wypłaciła środków w określonym czasie. Ponadto zgodnie z ustawą maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie nie mogą przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych (art. 481 § 2 ze zn. 1 k.c.). Konsumenci mogą czuć się bezpieczniej także dzięki temu, że każda firma pożyczkowa podlega ujawnieniu w rejestrze KNF. Działalność mogą natomiast rozpocząć firmy, które mają co najmniej 200 tys. zł kapitału początkowego. Pożyczanie musi odbywać się na legalnych i przejrzystych zasadach. Więcej o bezpiecznym pożyczaniu dowiesz się w serwisie Łowca Chwilówek.

Podziel się: